Voorwaarden

Levertijd

De standaard levertijd van ReFelt bedraagt 4-6  weken na ontvangst van de order of wanneer de order op basis van (gedeeltelijke) vooruitbetaling geschiedt, na ontvangst van de betaling.

Betaling Nederland

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De factuur ontvangt u op het moment van levering.

Uitzonderingen:

De eerste order gaat te allen tijde op basis van volledige vooruit­betaling.

Vervolgorders met een orderbedrag boven de € 5000,00 excl. BTW en vervolgorders die maat­werk betreffen ongeacht het bedrag, geldt te allen tijde een vooruitbetaling van 30% bij ontvangst order, 60% voor levering en 10% binnen 14 dagen na levering.

Betaling Buitenland

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De factuur ontvangt u op het moment van levering.

Uitzonderingen:

De eerste order gaat te allen tijde op basis van volledige vooruit­betaling.

Vervolgorders met een orderbedrag boven de € 1000,- excl. BTW en vervolgorders die maatwerk bevatten ongeacht het bedrag, gaan op basis van een vooruitbetaling van 50% bij ontvangst order en 50% voor levering.

Transport

Alle prijzen van Refelt zij ex-works. ReFelt zal een offerte maken voor de transportkosten. De offerte voor de transportkosten is gebaseerd op een levering in een bepaalde week op de begane grond tot achter de voordeur.

Garantie

Voor meer informatie over garantie, verwijzen wij naar de garantieregeling van ReFelt. Voor meer informatie over onderhoud verwijzen wij naar onze onderhoudsinstructies.

Kleuren en maatvoering

Geringe structuur- en kleurverschillen ten opzichte van stalen en showroommodellen en geringe afwijkingen in maatvoering worden voorbehouden.

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van ReFelt van toepassing. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.refelt.com.